SOLTEX – antyjeleń dzika zwierzyna

img314

  • Antyjeleń jest produktem, który w naturalny sposób odstrasza dziką zwierzynę.
  • Granulat jest wysoce skuteczny i efektywny w celu zmniejszania szkód spowodowanych przez zwierzynę płową (dziki, sarny, jelenie).
  • Środek zawiera naturalne, biodegradowalne składniki, które w procesie rozkładu wzbogacają glebę w korzystne pierwiastki.
  • Można go stosować na obszarach ochrony wód i rolnictwa ekologicznego oraz na takich obszarach jak: grunty rolne, lasy, boiska, pola golfowe, drogi, place zabaw, ogrody, cmentarze.
  • Nie jest toksyczny.
  • Działa niezależnie od warunków pogodowych.